In het nieuws: Kamerleden, de toekomst van het Nederlands ligt in uw handen

Volkskrant, 29 maart 2019 De Nederlandse universiteiten moeten door de politiek tot de orde worden geroepen, betogen hoogleraren, schrijvers en prominenten uit de maatschappelijke en culturele sector. Brief aan de Tweede Kamer Ondanks de maatschappelijke onrust die de gestage verwijdering van het Nederlands uit steeds meer geledingen van het hoger onderwijs de afgelopen jaren heeft … Continue reading In het nieuws: Kamerleden, de toekomst van het Nederlands ligt in uw handen

Advertisements

In het nieuws: Schrijvers en professoren ageren tegen ‘verengelsing’ van het onderwijs

Marieke de Ruiter, Volkskrant, 29 maart 2019 Hoogleraren, schrijvers en prominente Nederlanders roepen de Tweede Kamer in de Volkskrant op om de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs te stuiten. Aanleiding daarvoor is de op handen zijnde aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs. ‘Kamerleden, de toekomst van het Nederlands ligt in uw handen.’ Met die dringende … Continue reading In het nieuws: Schrijvers en professoren ageren tegen ‘verengelsing’ van het onderwijs

In het nieuws: Niet óf Engels óf Nederlands; kies in het onderwijs voor beide talen

Roberta D' Alessandro, Trouw, 24 maart 2019 De eenkennige gerichtheid op Engels gaat ten koste van kennis van andere talen, ook het Nederlands, betreurt Roberta D’Alessandro, hoogleraar syntaxis en taalvariatie aan de Universiteit Utrecht. Terecht wordt er de laatste tijd veel gediscussieerd over de rol van het Engels in het hoger onderwijs. Veel universitaire studies zijn overgegaan van het … Continue reading In het nieuws: Niet óf Engels óf Nederlands; kies in het onderwijs voor beide talen

Policy summary: Language policy of the University of Amsterdam

Title of document: Code of Conduct governing Foreign Languages at the University of Amsterdam Date: 2000 Approximate length: 3 pages Available in English and Dutch (link) This document consists of six articles followed by two and a bit pages of explanatory notes. It is more limited than the codes of conduct of other universities: as … Continue reading Policy summary: Language policy of the University of Amsterdam

Policy summary: Language policy at Tilburg University

I wasn’t able to locate a specific code of conduct for languages at Tilburg. Instead, I’m taking two texts from their website. Both are available in English and Dutch. Both are very short, hence my very short summary! Language of instruction: this is Article 3.2 of the (apparently current) Student Charter. It reiterates Art. 7.2 … Continue reading Policy summary: Language policy at Tilburg University

Policy summary: Code of Conduct for Foreign Language Education at Radboud University

Title of document: Code of Conduct for Foreign Language Education Date: 2017 Approximate length: 1 page Available in English and Dutch A very cursory document: just four articles with a footnote of the text of Art. 7.2 WHW. Article 1 states that ‘Within Radboud University Nijmegen instruction may be given and interim and final examinations … Continue reading Policy summary: Code of Conduct for Foreign Language Education at Radboud University

Policy summary: Language policy at Maastricht University

Two documents: Code of Conduct for Language at Maastricht University (2018), 3 pages, available in English and Dutch UM revised language policy, currently on website (in Dutch) The Code of Conduct for Language is, as for the universities we’ve seen so far, a fairly standard document. It consists of nine articles, including reference to Art … Continue reading Policy summary: Language policy at Maastricht University