In het nieuws: Niet óf Engels óf Nederlands; kies in het onderwijs voor beide talen

Roberta D' Alessandro, Trouw, 24 maart 2019 De eenkennige gerichtheid op Engels gaat ten koste van kennis van andere talen, ook het Nederlands, betreurt Roberta D’Alessandro, hoogleraar syntaxis en taalvariatie aan de Universiteit Utrecht. Terecht wordt er de laatste tijd veel gediscussieerd over de rol van het Engels in het hoger onderwijs. Veel universitaire studies zijn overgegaan van het … Continue reading In het nieuws: Niet óf Engels óf Nederlands; kies in het onderwijs voor beide talen

Advertisements

In het nieuws: Nederlands is door de verengelsing van de universiteit ‘tweederangs’ geworden

Gerrit-Jan KleinJan, Trouw, 28 februari 2019 De Vrije Universiteit stopt met de studie Nederlands en ook elders loopt het aantal studenten Nederlands terug. Daarmee gaat veel verloren, zeggen deskundigen. ‘Inzicht in onze cultuur en geschiedenis verdwijnt.’ Waarom studeren jongeren geen Nederlands meer? Dat Nederlands het als academische discipline moeilijk heeft, is volgens hoogleraar Nederlands Lotte Jensen het … Continue reading In het nieuws: Nederlands is door de verengelsing van de universiteit ‘tweederangs’ geworden

In het nieuws: ‘Geef NL’se studie meer geld dan Engelse’

19 februari, De Telegraaf DEN HAAG - Studies die in een andere taal dan het Nederlands worden gegeven, zouden minder geld moeten krijgen. Het CDA wil nagaan of dat helpt om de groeiende stroom aan buitenlandse studenten een halt toe te roepen. De Tweede Kamer is gecharmeerd van dit idee en draagt het kabinet op om … Continue reading In het nieuws: ‘Geef NL’se studie meer geld dan Engelse’

In het nieuws: CDA wil korten op Engelstalige opleidingen

Frans van Heest, Science Guide, 13 februari Partijen buitelen over elkaar om de bekostigingscommissie van Martin van Rijn opdrachten mee te geven. Zo wil het CDA Nederlandstalige bachelors hoger bekostigen dan Engelstalige bachelors, om op die manier de financiële prikkel voor internationalisering uit de bekostiging te halen. Lees meer

In het nieuws: Taalgedragscodes in hoger onderwijs vaak te summier

Tim Cardol, Science Guide, 8 februari In het nieuwe accreditatiekader speelt taal een belangrijkere rol. Toch hebben instellingen in veel gevallen nog geen duidelijke gedragsregels op dit punt. Folkert de Jong (NHL Stenden) onderzocht op zijn hogeschool wat dit betekent met betrekking tot het aanbieden van opleidingen in het Engels. Lees het artikel

In het nieuws: De verengelsing van universiteiten is positief

Maurits Chabot, NRC, 25 januari 2019 De verengelsing van universiteiten is een positieve tendens, vindt Eric C. Hendriks. Nee, de toename van buitenlandse studenten en Engelstalige opleidingen leidt tot verschraling van het onderwijs, meent Lotte Jensen. Een twistgesprek per e-mail onder leiding van Maurits Chabot. Lees het artikel

In het nieuws: Universiteit Twente past gedragscode Engels taalgebruik aan

Michel Hasselerharm, Tubantia, 17 januari 2019 ENSCHEDE - De Universiteit Twente gaat haar gedragscode over het gebruik van Engels in haar opleidingen aanpassen. Dat gebeurt nadat de Inspectie van het Onderwijs constateerde dat er nogal wat schort aan zulke verplichte gedragscodes. De Universiteit Twente (UT) voldoet, anders dan veel andere instellingen voor hoger onderwijs, wel … Continue reading In het nieuws: Universiteit Twente past gedragscode Engels taalgebruik aan