In het nieuws: Engels is de wetenschapstaal, Nederlands is de vertaling

Bram Ieven en Frans-Willem Korsten, NRC, 9 april 2019 De universiteit en samenleving moeten zich tegelijk op Engels en Nederlands richten Eind maart publiceerde een indrukwekkend gezelschap geleerden, schrijvers en cultuurmakers een brief aan de Kamer met een pleidooi voor bescherming van het Nederlands als wetenschapstaal. [...] Door overvloedig onderwijs in het Engels dreigen de universiteiten met de rug … Continue reading In het nieuws: Engels is de wetenschapstaal, Nederlands is de vertaling

Advertisements

In het nieuws: Laat die buitenlandse studenten gewoon Nederlands leren

Rudi Wester, Volkskrant, 1 april 2019 Het bijzondere van de discussie over het behoud of het stimuleren van het Nederlands in het hoger onderwijs is dat ik nog niet één keer de maatregel heb gelezen die het meest voor de hand ligt: laat die buitenlandse studenten gewoon Nederlands leren om hier te studeren, de bèta-wetenschappen … Continue reading In het nieuws: Laat die buitenlandse studenten gewoon Nederlands leren

In het nieuws: Leve de verengelsing van de universiteit!

René Cuperus, Volkskrant, 31 maart 2019 Hoe erg is het dat ons hoger onderwijs verengelst? Hoeveel schade veroorzaakt de massale aanwezigheid van buitenlandse studenten op onze universiteiten? Dreigt het Nederlands af te sterven als taal van wetenschap en cultuur? Luid de noodklok! De politiek moet het hoger onderwijs tot de orde roepen. De overheid dient het Nederlands … Continue reading In het nieuws: Leve de verengelsing van de universiteit!

In het nieuws: Moeten de universiteiten terug naar het Nederlands?

Bert Wagendorp, Volkskrant, 29 maart 2019 Moeten de universiteiten terug naar het Nederlands? Engels is het Latijn van onze tijd Op de opiniepagina van de Volkskrantstond vrijdag een door 180 ‘hoogleraren, schrijvers en prominenten’ uit de culturele sector ondertekend stuk. Zij luidden de noodklok: de toekomst van het Nederlands staat op het spel. Nederlandse universiteiten ‘verengelsen’ in … Continue reading In het nieuws: Moeten de universiteiten terug naar het Nederlands?

In het nieuws: Kamerleden, de toekomst van het Nederlands ligt in uw handen

Volkskrant, 29 maart 2019 De Nederlandse universiteiten moeten door de politiek tot de orde worden geroepen, betogen hoogleraren, schrijvers en prominenten uit de maatschappelijke en culturele sector. Brief aan de Tweede Kamer Ondanks de maatschappelijke onrust die de gestage verwijdering van het Nederlands uit steeds meer geledingen van het hoger onderwijs de afgelopen jaren heeft … Continue reading In het nieuws: Kamerleden, de toekomst van het Nederlands ligt in uw handen

In het nieuws: Schrijvers en professoren ageren tegen ‘verengelsing’ van het onderwijs

Marieke de Ruiter, Volkskrant, 29 maart 2019 Hoogleraren, schrijvers en prominente Nederlanders roepen de Tweede Kamer in de Volkskrant op om de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs te stuiten. Aanleiding daarvoor is de op handen zijnde aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs. ‘Kamerleden, de toekomst van het Nederlands ligt in uw handen.’ Met die dringende … Continue reading In het nieuws: Schrijvers en professoren ageren tegen ‘verengelsing’ van het onderwijs

In het nieuws: Niet óf Engels óf Nederlands; kies in het onderwijs voor beide talen

Roberta D' Alessandro, Trouw, 24 maart 2019 De eenkennige gerichtheid op Engels gaat ten koste van kennis van andere talen, ook het Nederlands, betreurt Roberta D’Alessandro, hoogleraar syntaxis en taalvariatie aan de Universiteit Utrecht. Terecht wordt er de laatste tijd veel gediscussieerd over de rol van het Engels in het hoger onderwijs. Veel universitaire studies zijn overgegaan van het … Continue reading In het nieuws: Niet óf Engels óf Nederlands; kies in het onderwijs voor beide talen