In het nieuws: Taalgedragscodes in hoger onderwijs vaak te summier

Tim Cardol, Science Guide, 8 februari In het nieuwe accreditatiekader speelt taal een belangrijkere rol. Toch hebben instellingen in veel gevallen nog geen duidelijke gedragsregels op dit punt. Folkert de Jong (NHL Stenden) onderzocht op zijn hogeschool wat dit betekent met betrekking tot het aanbieden van opleidingen in het Engels. Lees het artikel

Advertisements

In het nieuws: De verengelsing van universiteiten is positief

Maurits Chabot, NRC, 25 januari 2019 De verengelsing van universiteiten is een positieve tendens, vindt Eric C. Hendriks. Nee, de toename van buitenlandse studenten en Engelstalige opleidingen leidt tot verschraling van het onderwijs, meent Lotte Jensen. Een twistgesprek per e-mail onder leiding van Maurits Chabot. Lees het artikel

In het nieuws: Universiteit Twente past gedragscode Engels taalgebruik aan

Michel Hasselerharm, Tubantia, 17 januari 2019 ENSCHEDE - De Universiteit Twente gaat haar gedragscode over het gebruik van Engels in haar opleidingen aanpassen. Dat gebeurt nadat de Inspectie van het Onderwijs constateerde dat er nogal wat schort aan zulke verplichte gedragscodes. De Universiteit Twente (UT) voldoet, anders dan veel andere instellingen voor hoger onderwijs, wel … Continue reading In het nieuws: Universiteit Twente past gedragscode Engels taalgebruik aan

In het nieuws: Tweede Kamer wil actie tegen ‘verengelsing’ studies

Maarten Huygen, NRC, 16 januari 2019 Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat universiteiten en hogescholen beter moeten verantwoorden waarom ze Engels als onderwijstaal gebruiken. Zij willen dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) ingrijpt. Dit blijkt uit een rondgang langs politieke partijen. „De minister moet ingrijpen”, zegt Kamerlid Paul van Meenen (D66). „Mijn … Continue reading In het nieuws: Tweede Kamer wil actie tegen ‘verengelsing’ studies

In het nieuws: Minister wil regie bij studentenstops

Oscarine Vonk, Hoger Onderwijs Persbureau, 1 januari Minister Van Engelshoven heeft haar wetsvoorstel klaar: ze denkt de grote toestroom van internationale studenten te kunnen indammen zonder dat Nederlandse studenten daarvan de dupe worden. Maar dan wel op haar voorwaarden. Vorig jaar was er veel ophef over de toenemende verengelsing van het hoger onderwijs en de … Continue reading In het nieuws: Minister wil regie bij studentenstops

In het nieuws: Verengelsing: onderwijsinstellingen houden zich niet aan de wet

Hoger Onderwijs Persbureau, 11 januari Bijna de helft van de instellingen die opleidingen aanbieden in een andere taal, legt die keuze niet helder uit, meldt de Onderwijsinspectie. Minister Van Engelshoven vindt dat “onacceptabel”. Instellingen die onderwijs verzorgen in een andere taal moeten volgens de wet een zogeheten gedragscode hebben waarin ze die keuze toelichten. Maar … Continue reading In het nieuws: Verengelsing: onderwijsinstellingen houden zich niet aan de wet

In het nieuws: Nieuwe taaleis van NVAO

Frans van Heest, Science Guide, 30 november 2018 Nieuwe taaleis van NVAO wordt binnen anderhalf jaar geëvalueerd De minister bevestigt dat de NVAO een accreditatie kan intrekken als een opleiding onvoldoende motiveert waarom men een Engelstalige opleidingsnaam hanteert of de opleiding in het Engels aanbiedt. De minister zegt de Kamer toe dat de nieuwe taaleis … Continue reading In het nieuws: Nieuwe taaleis van NVAO