In het nieuws: ‘Universiteiten kunnen zich niet meer verschuilen achter marktdenken’

Jeroen Konings, HP de Tijd, 17 mei 2019 De adviescommissie Van Rijn presenteerde woensdag haar rapport Wissels om met aanbevelingen voor het bekostigingssysteem in het Nederlandse hoger onderwijs. De commissie, ingesteld door het ministerie van OCW, kwam tot vier hoofdaanbevelingen. Deze moeten de concurrentie tussen instellingen verminderen, samenwerking en transparantie juist bevorderen en het onderwijs aanpassen op de vraag … Continue reading In het nieuws: ‘Universiteiten kunnen zich niet meer verschuilen achter marktdenken’

Advertisements

In het nieuws: Wie tegen Engels is, is nog geen (rechtse) nationalist

Rint Sybesma, 16 mei 2019, Leids Universitair Weekblad Mare Wie zich tegen de verengelsing van de universiteit keert, hoeft heus niet op Wilders te stemmen. Laten we de discussie zuiver houden, betoogt Rint Sybesma. Sinds enige tijd maak ik mij, net als vele anderen, zorgen om de toenemende verengelsing van het hoger onderwijs en de … Continue reading In het nieuws: Wie tegen Engels is, is nog geen (rechtse) nationalist

In het nieuws: Keerzijden van verengelsing

Jeyna Sow, ANS, 9 mei 2019 De verengelsing in het hoger onderwijs is een hot topic dat ferme voor- en tegenstanders kent. Johanna de Vos, cognitiewetenschapper aan de Radboud Universiteit (RU), besloot onderzoek te doen naar de verengelsing binnen het onderwijs. 'In de media worden voornamelijk opiniestukken geplaatst over dit onderzoek. Ik was juist benieuwd … Continue reading In het nieuws: Keerzijden van verengelsing

In het nieuws : Verbod op Engels? Alleen in de Randstad please

Harald Merckelbach, NRC, 3 mei 2019 Een wet die het Nederlands dwingend als academische voertaal voorschrijft, is zeer on-Nederlands. Vorige maand stuurde een groep hoogleraren een brandbrief naar de Tweede Kamer. Door het alsmaar oprukkende Engels dreigt de universiteit een soort cultureel Tsjernobyl te worden, aldus de hoogleraren. De als een veenbrand om zich heen … Continue reading In het nieuws : Verbod op Engels? Alleen in de Randstad please

In het nieuws: Tweede Kamer wil dat taalgedragscodes geen dode letter zijn

Frans van Heest, Science Guide, 1 mei 2019 De Tweede Kamer wil een aanscherping van het taalbeleid van universiteiten en hogescholen. Minister Van Engelshoven wil het taalbeleid echter zoveel mogelijk bij de instellingen zelf neerleggen. De vrijdagavond voor kerst heeft minister Van Engelshoven een Inspectierapport naar de Kamer gestuurd over gedragscodes met betrekking tot het … Continue reading In het nieuws: Tweede Kamer wil dat taalgedragscodes geen dode letter zijn

In het nieuws: Voorstel aparte Engelstalige tracks

Bonden en koepels struikelen over voorstel aparte Engelstalige tracks Floris van Berckel Smit, Science Guide, 24 april 2019 Begin dit jaar liep er een internetconsultatie over de voorgestelde wetswijzigingen in het kader van internationalisering. Hieruit blijkt dat zowel de studentenbonden als de koepels problemen signaleren met het voorstel om een numerus fixus op Engelstalige tracks … Continue reading In het nieuws: Voorstel aparte Engelstalige tracks

In het nieuws: Inspectierapport noopt tot regie bij internationalisering en toegankelijkheid

Tim Cardol & Sicco de Knecht, Science Guide, 10 april 2019 Universiteiten groeien, met name door een toename van het aantal internationale studenten. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie. Die groei roept vragen op over het taalbeleid van instellingen. [...] De toenemende internationalisering is ook toe te schrijven aan het … Continue reading In het nieuws: Inspectierapport noopt tot regie bij internationalisering en toegankelijkheid