In het nieuws: ‘Universiteiten kunnen zich niet meer verschuilen achter marktdenken’

Jeroen Konings, HP de Tijd, 17 mei 2019

De adviescommissie Van Rijn presenteerde woensdag haar rapport Wissels om met aanbevelingen voor het bekostigingssysteem in het Nederlandse hoger onderwijs. De commissie, ingesteld door het ministerie van OCW, kwam tot vier hoofdaanbevelingen. Deze moeten de concurrentie tussen instellingen verminderen, samenwerking en transparantie juist bevorderen en het onderwijs aanpassen op de vraag van de arbeidsmarkt en de onderwijskwaliteit voor de Nederlandse student. HP/De Tijd sprak met Ad Verbrugge, initiatiefnemer van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) en hoofddocent sociale- en culturele filosofie aan de VU, en vroeg hem naar zijn visie op het gepresenteerde rapport.

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s