In het nieuws: Wie tegen Engels is, is nog geen (rechtse) nationalist

Rint Sybesma, 16 mei 2019, Leids Universitair Weekblad Mare

Wie zich tegen de verengelsing van de universiteit keert, hoeft heus niet op Wilders te stemmen. Laten we de discussie zuiver houden, betoogt Rint Sybesma.

Sinds enige tijd maak ik mij, net als vele anderen, zorgen om de toenemende verengelsing van het hoger onderwijs en de gestage uitfasering van het Nederlands. Zo nu en dan maak ik die zorgen kenbaar: ik schrijf stukken in de krant en doe mee aan discussies.
Het gaat mij nu even niet om de inhoud van de discussie, maar om één aspect van de manier waarop die discussie wordt gevoerd. In reactie op een pleidooi tegen de verengelsing van het hoger onderwijs krijg ik vaak (ook op de werkvloer) te horen dat ik dan dus ook wel op Wilders zal stemmen en dan dus ook wel voor Zwarte Piet zal zijn. Ik ben ook voor fascist uitgemaakt, of voor ‘Boreaal’.
Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s