In het nieuws: Keerzijden van verengelsing

Jeyna Sow, ANS, 9 mei 2019

De verengelsing in het hoger onderwijs is een hot topic dat ferme voor- en tegenstanders kent. Johanna de Vos, cognitiewetenschapper aan de Radboud Universiteit (RU), besloot onderzoek te doen naar de verengelsing binnen het onderwijs. ‘In de media worden voornamelijk opiniestukken geplaatst over dit onderzoek. Ik was juist benieuwd naar wat de feiten te zeggen hadden. Daarom heb ik het onderzoek opgezet.’

In haar onderzoek bekeek De Vos het gemiddelde over alle vakken van eerstejaars psychologiestudenten in het studiejaar 2016-2017. Hieruit bleek dat Nederlandse studenten in de Nederlandse track een half punt hoger scoren dan Nederlandse studenten in de Engelse track. Wat de verklaring voor dit verschil is, is niet onderzocht. ‘Een mogelijke verklaring is dat studenten de stof in het Engels minder goed begrijpen. Een andere reden kan zijn dat dat studenten de stof wel even goed begrijpen, maar dat ze het moeilijker vinden om het tentamen in een vreemde taal te maken. Ten slotte is het ook mogelijk dat het voor docenten moeilijker is om de stof goed over te brengen in het Engels’, vertelt De Vos.

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s