In het nieuws : Verbod op Engels? Alleen in de Randstad please

Harald Merckelbach, NRC, 3 mei 2019

Een wet die het Nederlands dwingend als academische voertaal voorschrijft, is zeer on-Nederlands.

Vorige maand stuurde een groep hoogleraren een brandbrief naar de Tweede Kamer. Door het alsmaar oprukkende Engels dreigt de universiteit een soort cultureel Tsjernobyl te worden, aldus de hoogleraren. De als een veenbrand om zich heen grijpende verengelsing hindert de kennisoverdracht, ondermijnt de positie van het Nederlands en, zo lees je voortdurend tussen de regels, creëert een ongewenste toestroom van buitenlandse studenten, voor wier studiekosten de gewone Nederlander opdraait. De boodschap van de bezorgde professoren aan de parlementariërs: leg wetenschappers aan de ketting; dwing met de wet in de hand af dat binnen de universitaire muren Nederlands de voertaal is. Het lijken me onverstandige adviezen.

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s