In het nieuws: Inspectierapport noopt tot regie bij internationalisering en toegankelijkheid

Tim Cardol & Sicco de Knecht, Science Guide, 10 april 2019

Universiteiten groeien, met name door een toename van het aantal internationale studenten. Dat blijkt uit de Staat van het Onderwijs van de Onderwijsinspectie. Die groei roept vragen op over het taalbeleid van instellingen.

[…]

De toenemende internationalisering is ook toe te schrijven aan het feit dat instellingen de voorbije jaren hun niet-Nederlandstalige onderwijsaanbod is gaan uitbreiden. Deze uitbreiding van het aanbod brengt ook verplichtingen met zich mee. Volgens de Onderwijsinspectie laten sommige instellingen die na. “Van de 77 instellingen die onderwijs aanbieden in een vreemde taal, hebben 34 instellingen geen gedragscode. Daarnaast is de invulling van de bestaande gedragscodes over het algemeen beperkt.”

De huidige invulling van het taalbeleid leidt volgens de Inspectie tot bredere vragen over het hoger onderwijsstelsel. “Hoe verhoudt het aanbod van Nederlands en anderstalig onderwijs zich tot de arbeidsmarktbehoefte, hoe is de aansluiting van anderstalig onderwijs op het Nederlandstalige onderwijs dat daaraan vooraf gaat, en wordt de Nederlandse taalvaardigheid voldoende bevorderd?”

Het beeld dat geschetst wordt in De Staat van het Onderwijs is voor het ISO reden nog maar eens te hameren op duidelijk taalbeleid bij universiteiten en hogescholen. “Dit temeer ook omdat het Nederlandse onderwijs voor veel studenten, onderzoek én de arbeidsmarkt belangrijk is, en nu steeds verder onder druk komt te staan,’’ stelt ISO-voorzitter Tom van den Brink.

[…]

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s