In het nieuws: Engels is de wetenschapstaal, Nederlands is de vertaling

Bram Ieven en Frans-Willem Korsten, NRC, 9 april 2019

De universiteit en samenleving moeten zich tegelijk op Engels en Nederlands richten

Eind maart publiceerde een indrukwekkend gezelschap geleerden, schrijvers en cultuurmakers een brief aan de Kamer met een pleidooi voor bescherming van het Nederlands als wetenschapstaal.

[…]

Door overvloedig onderwijs in het Engels dreigen de universiteiten met de rug naar de samenleving toe te komen staan, zo stellen de schrijvers. Daarmee suggereren ze dat ze een helder en eenduidig beeld hebben van de Nederlandse samenleving. Wij vragen ons af of dat zo is. Wat is de rol van het Nederlands eigenlijk in de huidige samenleving? Is ze inderdaad de enige, leidende taal? Eindigt onze samenleving werkelijk bij de grenzen van onze natiestaat? Allicht niet. We leven in een hypergeglobaliseerde, meertalige samenleving waarin het Nederlands naast andere talen opereert. Een taalpolitiek die enkel van het Nederlands uitgaat schiet tekort en is dan ook gedoemd om te falen.

[…]

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s