In het nieuws: Schrijvers en professoren ageren tegen ‘verengelsing’ van het onderwijs

Marieke de Ruiter, Volkskrant, 29 maart 2019

Hoogleraren, schrijvers en prominente Nederlanders roepen de Tweede Kamer in de Volkskrant op om de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs te stuiten. Aanleiding daarvoor is de op handen zijnde aanpassing van de Wet op het hoger onderwijs.

‘Kamerleden, de toekomst van het Nederlands ligt in uw handen.’ Met die dringende woorden opent de oproep van 180 ‘prominenten’ aan de Tweede Kamer vrijdag in de Volkskrant. Met het schrijven uiten hoogleraren, schrijvers en bekende Nederlanders – onder wie Adriaan van Dis, Frits Bolkestein en Anna Enquist – hun zorgen over het oprukkende Engels in het onderwijs.

Aanleiding is de aanpassing die minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil doen in de Wet op het hoger onderwijs. Hierin zal zij ook de passage over het taalbeleid wijzigen. Het nieuwe wetsvoorstel wordt waarschijnlijk nog voor de zomer behandeld in de Tweede Kamer. Ondertekenaars van de brief lopen daar vast op vooruit en roepen Kamerleden op om de wetswijziging kritisch te bekijken.

In de huidige wettekst uit 1991 staat dat alle lessen in het Nederlands moeten worden gegeven tenzij een andere taal ‘noodzakelijk’ is. In de praktijk bleek dat rekbaar. Bijna driekwart van de masteropleidingen is inmiddels in het Engels, van de bachelorstudies is dat 23 procent.

De tekst past volgens Van Engelshoven niet meer bij deze tijd van internationalisering. Daarom komt dat criterium in de nieuwe wet te vervallen. Instellingen mogen onderwijs in een andere taal aanbieden als dat een ‘meerwaarde’ heeft ten opzichte van het Nederlands. Van Engelshoven wil er wel streng op toezien dat instellingen om de juiste reden overstappen op een andere taal.

Te veel ruimte

Volgens de ondertekenaars laat het nieuwe wetsvoorstel te veel ruimte open om het proces van ‘verengelsing’ op hogescholen en universiteiten voort te zetten. De opmars van het Engels in de collegebanken is al jaren onderwerp van discussie. Voor veel onderwijsinstellingen is het aantrekkelijk om opleidingen in die taal aan te bieden omdat studenten van over de hele wereld zich er dan kunnen voor kunnen inschrijven.

Lees meer [paywall!]

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s