In het nieuws: Taalgedragscodes in hoger onderwijs vaak te summier

Tim Cardol, Science Guide, 8 februari

In het nieuwe accreditatiekader speelt taal een belangrijkere rol. Toch hebben instellingen in veel gevallen nog geen duidelijke gedragsregels op dit punt. Folkert de Jong (NHL Stenden) onderzocht op zijn hogeschool wat dit betekent met betrekking tot het aanbieden van opleidingen in het Engels.

Lees het artikel

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s