In het nieuws: Universiteit Twente past gedragscode Engels taalgebruik aan

Michel Hasselerharm, Tubantia, 17 januari 2019

ENSCHEDE – De Universiteit Twente gaat haar gedragscode over het gebruik van Engels in haar opleidingen aanpassen. Dat gebeurt nadat de Inspectie van het Onderwijs constateerde dat er nogal wat schort aan zulke verplichte gedragscodes.

De Universiteit Twente (UT) voldoet, anders dan veel andere instellingen voor hoger onderwijs, wel aan de wettelijke verplichting van een gedragscode om opleidingen en lessen in het Engels aan te mogen bieden. Maar ook niet veel meer dan dat. „We voldoen aan het naleven van de wet. We zijn wel voornemens om de gedragscode te actualiseren, zodat deze de inhoudelijke overwegingen omtrent taalbeleid meer representeert”, laat woordvoerster Bertyl Lankhaar weten.

Rapport

Zij reageert daarmee op het rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Die heeft vastgesteld dat de instellingen voor hoger onderwijs onvoldoende onderbouwen waarom opleidingen of lessen in het Engels worden gegeven. Van de 77 instellingen die opleidingen geheel of gedeeltelijk in een andere taal aanbieden, hebben er 34 geen voorgeschreven gedragscode rondom het gebruik van een andere taal dan Nederlands. Bovendien zijn de meeste gedragscodes volgens Inspectie inhoudelijk te vaag of niet meer dan ‘een papieren exercitie’.

Onacceptabel

Minister Ingrid van Engelshoven noemt dat ‘onacceptabel’. Ze heeft een wetswijziging in voorbereiding die duidelijker regels oplegt bij het gebruik van Engels binnen het hoger onderwijs. Volgens de minister wordt te makkelijk naar Engels als voertaal gegrepen. Dat zou, zeker als het taalniveau van de docent onvoldoende is, de kwaliteit van het onderwijs schaden.

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s