In het nieuws: Tweede Kamer wil actie tegen ‘verengelsing’ studies

Maarten Huygen, NRC, 16 januari 2019

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat universiteiten en hogescholen beter moeten verantwoorden waarom ze Engels als onderwijstaal gebruiken. Zij willen dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) ingrijpt. Dit blijkt uit een rondgang langs politieke partijen.

[…]

Noodzaak

Aanleiding voor de kritiek is de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat 34 van de 77 instellingen met opleidingen in het Engels geen wettelijk voorgeschreven gedragscode hebben. Daar zou onder andere in moeten staan, wanneer er noodzaak is om tot het Engels over te gaan en een afweging van voor- en nadelen. „Als er een code is, dan is de invulling vaak summier. Ze voldoen daarmee niet aan de wet”, aldus de inspectie.

[…]

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s