In het nieuws: Verengelsing: onderwijsinstellingen houden zich niet aan de wet

Hoger Onderwijs Persbureau, 11 januari

Bijna de helft van de instellingen die opleidingen aanbieden in een andere taal, legt die keuze niet helder uit, meldt de Onderwijsinspectie. Minister Van Engelshoven vindt dat “onacceptabel”.

Instellingen die onderwijs verzorgen in een andere taal moeten volgens de wet een zogeheten gedragscode hebben waarin ze die keuze toelichten. Maar volgens Kamerleden die zich zorgen maken over de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs is dat lang niet altijd het geval. Het inspectierapport waar zij in het voorjaar om gevraagd hadden, is inmiddels verschenen en geeft hun gelijk.

Overtreding
Van de 77 instellingen die anderstalig onderwijs verzorgen, hebben er 43 zo’n code in huis. De 34 andere instellingen – twee bekostigde universiteiten, zestien bekostigde hogescholen en zestien niet-bekostigde onderwijsinstellingen – hebben dat niet. Zij overtreden dus de wet.

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s