In het nieuws: Nieuwe taaleis van NVAO

Frans van Heest, Science Guide, 30 november 2018

Nieuwe taaleis van NVAO wordt binnen anderhalf jaar geëvalueerd

De minister bevestigt dat de NVAO een accreditatie kan intrekken als een opleiding onvoldoende motiveert waarom men een Engelstalige opleidingsnaam hanteert of de opleiding in het Engels aanbiedt. De minister zegt de Kamer toe dat de nieuwe taaleis binnen anderhalf jaar wordt geëvalueerd.

Na veel debat en maatschappelijke discussies over verengelsing van het hoger onderwijs heeft de minister onlangs besloten om de NVAO een rol te geven in de verengelsing van het hoger onderwijs. Dit is ook een onderwerp dat het christendemocratisch smaldeel in de coalitie zeer aan het hart gaat. Daarom wordt vanaf februari volgend jaar een taaleis opgenomen in het nieuwe accreditatiekader van de NVAO. In het kader wordt opgenomen dat visitatiepanels moeten beoordelen of opleidingen voldoende kunnen beargumenteren waarom de voertaal Engels is of waarom de opleidingsnaam in het Engels is. Het gaat daarbij om opleidingsnamen zoals Social Work, Design, of Finance & Control in het hbo.

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s