In het nieuws: Denk niet lichtzinnig over de nieuwe taaleis

Frans van Heest, Science Guide, 19 november

NVAO: denk niet lichtzinnig over onze nieuwe taaleis

De NVAO waarschuwt hbo en wo-instellingen om niet te lichtzinnig te denken over de nieuwe taaleis in het nieuwe accreditatiekader. Als het veld zelf niet goed verantwoordt waarom een opleiding ‘Social Work’ of ‘Finance & Control’ heet dan pakt de politiek dit op en dan zijn de gevolgen niet altijd te overzien. Ook het gebruik van het Engels als onderwijstaal moet goed beargumenteerd worden.

Tijdens een drukbezochte informatiebijeenkomst van de NVAO wordt er gesproken over het nieuwe accreditatiekader. Als het politiek meezit en er geen vertragingen optreden bij de wetsbehandeling dan is de verwachting dat het nieuwe kader op 1 februari 2019 van kracht zal zijn.

[…]

Deze vragen vanuit de Kamer hebben vooral betrekking op de nieuwe taaleis in het accreditatiekader. De Tweede Kamer wil weten hoe de minister dit punt gaat handhaven. De wet is daar nog niet expliciet over volgens de Kamerleden van onder andere de SGP en het CDA.

Vanuit de zaal kwam ook de vraag hoe het zit met de nieuwe taaleis wat betekent dit bijvoorbeeld voor de opleidingsnaam. “Er is nu een opleiding Finance & Control, die wordt op 15 Nederlandse hogescholen aangeboden met een Engelse naam. Moet dat straks verantwoord worden?”

Thomas de Bruijn, beleidsmedewerker bij de NVAO reageerde als eerste op die vraag. “De formulering in de wet is neutraal gekozen. Er wordt gevraagd om een motivering van een anderstalige opleidingsnaam of het gebruik van anderstalig onderwijs. Wat wel gevraagd wordt van de opleiding is om een motivering te geven waarom gekozen is voor Finance & Control.” De vragensteller uit de zaal wees erop dat deze naamswijziging van bedrijfseconomie naar Finance & Control al eerder was goedgekeurd door de minister. Toch geeft de NVAO aan dat bij alle nieuwe accreditaties naar dit punt wordt gekeken.

René Hageman (afdelingshoofd Nederland) benadrukt dat hier niet te lichtzinnig over gedacht moet worden. “Het is hier wel een verantwoordelijkheid van de instelling om dit goed uit te leggen. Want de politieke discussie is nu wel zo, dat als er anderstalig onderwijs wordt verzorgd terwijl er eigenlijk geen goede reden voor is. Lees: je hebt alleen maar Nederlandse studenten en de arbeidsmarkt is Nederlands. Dan worden hier wel vragen over gesteld.”

Hageman moest erkennen dat het een onderdeel is in het nieuwe kader waar de NVAO gelukkig mee is. “Het is ook niet iets wat wij nu met heel veel plezier in onze kader hebben opgenomen, maar het is wel een politiek gegeven waar je als instelling ook mee zal moeten worstelen. In elke visitatie zal door het panel hiernaar gekeken worden.”

“Dus elke opleiding moet in zijn eigen rapport aangeven: waarom en welke motieven er gekozen zijn om anderstalig onderwijs of een opleiding met een Engelse term aan te duiden. Dus ook Finance & Control, maar denk bijvoorbeeld ook aan ‘Social Work’ of ‘Design.’ In veel van dit soort gevallen kun je je afvragen is dat logisch? In sommige gevallen is het volstrekt logisch en in andere gevallen roept dat vragen op, die motivatie doet er wel toe.”

[…]

Lees het volledige artikel

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s