In het nieuws: Verengelsing is geen geneuzel

Annette de Groot, Erik Jurgens, Jean Pierre Rawie, Ad Verbrugge, Volkskrant, 22 november

Verengelsing is geen geneuzel, minister Van Engelshoven

Het taalbeleid van minister Van Engelshoven is als een hof waarin het Engels ongehinderd kan gedijen en het Nederlands als onkruid verpietert. In een recent vraaggesprek met Frits Spits werd de toenemende invloed van het Engels in het hoger onderwijs meteen benoemd, maar vervolgens opvallend gemeden. De minister wilde er alleen over kwijt dat we toch vooral het beeld moeten wegnemen dat er alleen nog maar in het Engels wordt gedoceerd. ‘Het meeste hoger onderwijs is nog altijd in het Nederlands.’

Kortom, ze vindt het maar geneuzel, de publieke commotie over de tomeloze verengelsing van, vooral, het universitaire onderwijs in Nederland. De minister miskent met haar stellingname de desastreuze gevolgen van die verengelsing voor de kwaliteit van het onderwijs, en voor het Nederlands zelf. En passant legitimeert ze de eenzijdige manier waarop de universiteiten hun ambitie om te internationaliseren hebben uitgevoerd: door de taalbarrière die buitenlandse studenten ervan kan weerhouden hier te komen studeren zó radicaal weg te nemen, dat in veel opleidingen elke druppel Nederlands is verdampt.

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s