In het nieuws flashback: Studenten hoeven Engels niet te kunnen verstaan

Marjan Agerbeek, Maaike van Houten, Trouw, 8 oktober 1994

Ooit jezelf afgevraagd … wat de krant zei over het Engels in het hoger onderwijs bijna 25 jaren geleden? (Van het Lexis Nexis-archief)

Nederlands op universiteit niet bedreigd

Studenten in het hoger onderwijs moeten erop rekenen dat een enkel studieboek weleens in het Engels zal zijn geschreven. Maar ze hoeven de taal niet te kunnen verstaan: er worden haast geen colleges gegeven in het Engels. En Duitse en Franse studieboeken ontbreken nagenoeg. Dit concludeert de onderwijsinspectie in een rapport dat deze week is verschenen.

Vier jaar geleden pleitte minister Ritzen voor invoering van een aantal Engelse colleges op universiteiten. Dat leek hem goed met het oog op internationale uitwisselingen tussen studenten en docenten. De opmerkingen stuitten op veel weerstand. Critici vreesden dat het met het Nederlands op de hogescholen gedaan zou zijn.

Daar is volgens de inspectie geen sprake van. In het rapport ‘Voertalen en vreemde talen in het hoger onderwijs’ schrijft de inspectie, dat de positie van het Nederlands als voertaal niet wordt bedreigd. Ze stelde tevens vast, dat het hoger onderwijs maar mondjesmaat aandacht besteedt aan het vreemde talenonderwijs. Op veertig procent van de opleidingen, vooral in de economische, agrarische en technische sectoren, is Engels een verplicht vak.

Als er al een tweede vreemde taal wordt gedoceerd, is dat Frans of Duits. Aan de universiteit is een vreemde taal slechts in een enkel geval een verplicht onderdeel van het programma.

De inspectie noemt de geringe en eenzijdige aandacht voor vreemde talen ‘verontrustend’. Volgens haar zouden afgestudeerden naast het Engels, ook Frans en/of Duits moeten beheersen, omdat zij die talen in hun toekomstige beroep waarschijnlijk nodig zullen hebben.

Minister Ritzen heeft het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat ook naar de universiteiten en hogescholen. Ritzen doet daar een briefje bij, waarin hij hen wijst op de plicht een gedragscode op te stellen. In dat document moet staan wanneer een vreemde taal als voertaal kan worden gebruikt in de lessen. Tijdens het onderzoek, anderhalf jaar geleden, trof de inspectie overigens bij slechts een paar instellingen zo’n gedragscode aan. De rest had het nog niet af.

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s