Interview: ‘Ik hou wel heel erg van de Nederlandse taal’

In deze serie interview ik mensen over hun visie op en ervaringen met taal in het Nederlandse hoger onderwijs. Meer interviews

Deborah* is arts binnen de psychiatrie en promovenda bij de AMC.

‘Tijdens mijn studie heb ik het als prettig ervaren dat we veel colleges en andere onderwijsmethoden (boeken, artikelen) in het Engels kregen, omdat dit mij goed heeft voorbereid op het lezen en schrijven van wetenschappelijke artikelen tijdens mijn promotie. Mijn ervaring is dat ik nu academisch schrijven in het Nederlands heel lastig vindt, omdat ik al het wetenschappelijke in het Engels lees (en schrijf)! Dus mijn Engelse wetenschappelijke vocabulair voelt meer ingebed dan mijn Nederlandse wetenschappelijke vocabulair, daar moet ik echt wat dieper over nadenken.

‘Ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval een deel van je studie in het Engels te doen. Zo worden studenten voorbereid op de geglobaliseerde wereld; het vergroot je kansen en mogelijkheden en bevordert de samenwerking (binnen de geneeskunde, maar ook bijv. op economisch vlak denk ik).

‘Wetenschappers welke matig Engels spreken worden denk ik als minder serieus, of minder goed ingeschat op congressen. Ook komt je boodschap minder duidelijk over en is het aangaan van samenwerking moeizamer, wanneer je als wetenschapper minder goed Engels spreekt.

‘Ik denk dat mijn gekste ervaring met Engels binnen de universiteit is dat, ondanks we vaak met alleen maar Nederlanders waren, de wetenschapsbesprekingen tijdens mijn promotie altijd in het Engels gehouden werden. Aan de ene kant was dat heel goed, om de promovendi voor te bereiden op congressen/internationale samenwerkingsverbanden. Aan de andere kant was het ook wat gek soms of lachwekkend, omdat wanneer iemand een woord niet in het Engels wist, dit ene woord in het Nederlands gezegd werd, en je soms dus een mix van Engels en Nederlands kreeg in een discussie. Meestal werden er Nederlandse spreekwoorden tussen door in het Nederlands uitgesproken en dan weer verder gepraat in het Engels. Bijv.: Yes that is of course de kat op het spek binden, so therefore… Soms ook ingewikkelde worden zoals “petrischaaltje”, of woorden waarin veel emotie zit, zoals “waardeloos”.

‘Zou ik liever alleen in het Nederlands willen handelen? Goede vraag eigenlijk. Nee, want Nederlands is niet de enige taal ter wereld. Daarom is het juist zo leuk om goed Engels (en Spaans) te spreken, wat zoveel deuren opent. Ik merk wel dat ik wel erg kan genieten van Nederlands spreken nadat ik veel Engels of Spaans heb gesproken. Dit komt denk ik doordat je zoveel meer nuances en humor in je taalgebruik kan verwerken wanneer je je moedertaal spreekt. Dit maakt conversaties voor mij rijker en meer voldoendend. Ook kan ik beter iemands belevingswereld/emotionele staat ingeschatten wanneer er Nederlands gesproken wordt, door dat je bepaalde woordkeuzes of accenten in zinnen opvallen.

‘Over de taalsituatie op Nederlandse universiteiten over vijftig jaar: Ik denk dat het meer verengelsd (is dat een woord?) verangelsaktisch (?) zal zijn. Daarom hoop ik dat de Nederlandse universiteiten studenten ook zullen stimuleren om hoogwaardige Nederlandse literatuur/vakbladen te lezen. Ik hou in ieder geval wel heel erg van de Nederlandse taal, omdat dat de taal is waarin ik emoties/nuances/gebeurtenissen het beste kan beschrijven. Een taal goed beheersen zie ik daarom als een rijkdom je goed te kunnen uitdrukken en goede, verdiepende relaties met andere te kunnen aangaan. Taal verbindt. Op relationeel vlak binnen een liefdesrelatie, maar ook werkrelaties. Wanneer je met collega’s samen lacht over een woordgrap, dan voel je je verbonden met elkaar.’

*Deborah is een pseudoniem in verband met haar werk in de psychiatrie

 

 

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s