In het nieuws: Strijd over Engelstalig onderwijs verplaatst zich naar de instelling

Hoger Onderwijs Persbureau, Punt., 14 november

Onderwijsrechtbank CBHO fluit de Universiteit Leiden terug. Het college van beroep voor de examens had moeten beoordelen of een vak waarvoor een student vrijstelling vroeg wel terecht in het Engels wordt gegeven.

De Leidse rechtenstudente had de examencommissie van haar faculteit gevraagd of ze in plaats van het verplichte, Engelstalige vak public international law een ander vak mocht volgen. Vanwege functiebeperkingen had ze grote moeite met Engelstalig onderwijs. Ze was bang dat ze haar bachelordiploma anders niet zou kunnen halen.

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s