In het nieuws: Vier kwesties in het Hoger Onderwijs

Maarten Huygen, NRC, 1 november

Van Engelshoven: ‘Geen Holle Bolle Gijs’: Vier kwesties in het Hoger Onderwijs

Wat zijn de vier belangrijkste kwesties in het hoger onderwijs die minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs, D66) moet oplossen? En wat doet ze eraan? Deze week behandelde de Tweede Kamer de begroting voor het onderwijs.

[…]

2 Internationalisering

De groei van universiteiten komt vooral uit het buitenland. Een vijfde van de studenten is buitenlands, een vijfde daarvan is niet-Europees en betaalt een hoog, kostendekkend collegegeld. De andere, Europese studenten kosten evenveel als Nederlanders. Het doel van internationalisering is om buitenlands talent aan te trekken en om Nederlandse studenten in een internationale omgeving op te leiden.

Maar internationalisering wordt ook gebruikt om een opleiding overeind te houden. Ook bij hogescholen groeit het aantal Engelstalige opleidingen. Buitenlandse studenten komen graag, want Nederlandse universiteiten en hogescholen zijn niet duur en staan vaak hoog aangeschreven. In verscheidene plaatsen was de toestroom zo groot dat internationale studenten tijdelijk in tenten moesten kamperen.

Van Engelshoven wil hogere eisen stellen aan het invoeren van Engels door een opleiding. Een wet moet het mogelijk maken om een studentenstop in te stellen op alleen de Engelstalige tak van een opleiding. Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU, vindt dat een goed idee, maar hoopt dat het sneller kan en dat er geen wet voor nodig is.

[…]

Lees meer

Advertisements

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s