In het nieuws: Engelstalig onderwijs is noodzaak

Joost van den Akker en Hans Teunissen, Dagblad de Limburger, 16 oktober

Laten we geen denkfout maken: Engelstalig onderwijs is noodzaak
Vooropgesteld, de Nederlandse taal staat voor ons niet ter discussie. Niet op de basisscholen en niet in het voortgezet onderwijs waar onze moerstaal terecht een kernvak is.

Een goede taalbeheersing is essentieel voor vervolgopleidingen en in de latere maatschappelijke carrière.

Wel heeft Nederland baat bij meer internationalisering, en dus colleges in het Engels, in het hoger en academisch onderwijs.

Het is een denkfout om aan te nemen dat de Nederlandse taal zou lijden onder Engelstalig onderwijs. Het aanbieden van Engelstalige bachelorprogramma’s en masters in het hoger onderwijs heeft daar niet mee te maken.

Ze voorzien in een behoefte die alles heeft te maken met de internationalisering en globalisering. De student van nu kijkt verder dan de landsgrenzen. Zeker in de regio Maastricht waar de Universiteit Maastricht samenwerkt met de universiteiten van Luik en Aken. Na studies lonken wereldwijd de banen bij multinationaal opererende ondernemingen en internationale organisaties.

Mits goed opgeleid en in staat om te communiceren. En dat communiceren gebeurt nu eenmaal in een wereldtaal. Hoe we het ook draaien of keren: meestal is die taal geen Nederlands maar Engels.

Onze universiteiten, Maastricht voorop, spelen daarop in en bieden steeds meer opleidingen in het Engels aan. Een ontwikkeling die we in mindere mate bij het hbo zien, maar die duidelijk aangeeft dat ook de onderwijsinstellingen begrijpen wat de arbeidsmarkt vraagt. Mensen die Engels spreken en verstaan dus.

Voor de Nederlandse jongeren van vandaag is onderwijs in het Engels amper een probleem. Op de middelbare scholen is het een kernvak. Het wordt op het vwo veelal aangeboden op het hoge Cambridge-niveau. Als er niet al tweetalig onderwijs gegeven wordt: Engels en Nederlands. Zo stromen onze studenten naadloos door naar onze universiteiten.

Uitstekende universiteiten, zo blijkt elk jaar weer uit verschillende benchmarks, en dat heeft inderdaad een aanzuigende werking.

Lees meer

Advertisements

4 thoughts on “In het nieuws: Engelstalig onderwijs is noodzaak

 1. ‘Het is een denkfout om aan te nemen dat de Nederlandse taal zou lijden onder Engelstalig onderwijs.’ Denkfout? Zouden de auteurs daar misschien een argument voor kunnen geven? Ze doen nogal een boude bewering, en ik zie en hoor dagelijks aanwijzingen voor het tegendeel. Nederlandstaligen die Engelstalig onderwijs volgen of hebben gevolgd, beheersen de Nederlandse woordenschat van hun vakgebied niet erg goed. Dat is ook precies wat je op grond van taalkundige inzichten kunt verwachten: wat je niet gebruikt, verdwijnt (of ontstaat niet eens).

  Like

  1. Hi Gaston, bedankt voor je opmerking! Er kwam een aantal dagen later een reactie hierop in dezelfde krant, door Andre Colaris: “Ik miste diepgang en vond misvattingen over wat de rol van het Engels in (tweetalig) onderwijs zou moeten zijn. Daarom behandel ik zes misvattingen uit deze opiniebijdrage in de hoop diepgang te creëren in de discussie. […] Misvatting 2: ‘Het is een denkfout om aan te nemen dat de Nederlandse taal zou lijden onder Engelstalig onderwijs’. Er zijn twee belangrijke redenen te noemen, om op z’n minst voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik van Engels in het onderwijs. Ten eerste is er het (dubbele) verlies bij de informatieoverdracht tussen docent en student als niet beiden moedertaalspreker zijn. Ten tweede zullen studenten zich verder moeten bekwamen in een diepgaand debat, een vakinhoudelijke discussie of een filosofisch overweging tijdens hun hbo- of wo-opleiding. Eindexamenleerlingen op havo en vwo ontwikkelen deze vaardigheden onvoldoende in hun moedertaal, laat staan dat ze dit al kunnen in een moderne vreemde taal. …”
   Wat ik merk in allebei de stukken is precies wat je zegt: geen van beide komen met verwijzingen naar wetenschappelijk onderzoek, maar blijken ervan uit te gaan dat wat ze zeggen gewoon klopt. Misschien is dat wel zo, misschien niet, er zijn nooit simpele antwoorden. Wel zijn de onderliggende aannames op zich fascinerend: dat leerlingen vandaag de dag hun eigen taal onvoldoende beheersen, om maar iets te noemen (ik ben nu bezig met language-ideological research, vandaar mijn interesse!)

   Like

Write your text here!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s