Research summary: The use of English in Dutch text messages

Lettinga, A., van Wijk, C., & Broeder, P. (2017). The use of English in Dutch text messages as a function of communicative constraints. Taal en Tongval: Tijdschrift voor taalvariatie, 69(1): 71-87 (This one is not specifically about English in Dutch higher education, but it’s super interesting nonetheless!) Aim: How often and in what ways do … Continue reading Research summary: The use of English in Dutch text messages

Advertisements

Interview: ‘Ik hou wel heel erg van de Nederlandse taal’

In deze serie interview ik mensen over hun visie op en ervaringen met taal in het Nederlandse hoger onderwijs. Meer interviews Deborah* is arts binnen de psychiatrie en promovenda bij de AMC. ‘Tijdens mijn studie heb ik het als prettig ervaren dat we veel colleges en andere onderwijsmethoden (boeken, artikelen) in het Engels kregen, omdat … Continue reading Interview: ‘Ik hou wel heel erg van de Nederlandse taal’

In het nieuws: Strijd over Engelstalig onderwijs verplaatst zich naar de instelling

Hoger Onderwijs Persbureau, Punt., 14 november Onderwijsrechtbank CBHO fluit de Universiteit Leiden terug. Het college van beroep voor de examens had moeten beoordelen of een vak waarvoor een student vrijstelling vroeg wel terecht in het Engels wordt gegeven. De Leidse rechtenstudente had de examencommissie van haar faculteit gevraagd of ze in plaats van het verplichte, … Continue reading In het nieuws: Strijd over Engelstalig onderwijs verplaatst zich naar de instelling

Interview: ‘Als ik in het Engels communiceer haakt de wereld waar mijn onderzoek over gaat af’

In deze serie interview ik mensen over hun visie op en ervaringen met taal in het Nederlandse hoger onderwijs. Wil je meedoen? Stuur me een berichtje!  Annelies van der Ham is adviseur bij SQwin en promovenda zorglogistiek bij de Universiteit Maastricht. Ze blogt over haar onderzoek op http://www.squrious.nl. ‘Wat vind ik moeilijk aan studeren/schrijven in … Continue reading Interview: ‘Als ik in het Engels communiceer haakt de wereld waar mijn onderzoek over gaat af’

Research summary: Language policy and language education in the Netherlands and Romania

Kuiken, F. & Van der Linden, E. (2013). Language policy and language education in the Netherlands and Romania. Dutch Journal of Applied Linguistics 2(2): 205–223 Aim: To explore and compare language policy and language education in the Netherlands and Romania. Countries may learn from one another’s practices and experiences, so investigating their similarities and differences … Continue reading Research summary: Language policy and language education in the Netherlands and Romania

In het nieuws: Vier kwesties in het Hoger Onderwijs

Maarten Huygen, NRC, 1 november Van Engelshoven: ‘Geen Holle Bolle Gijs’: Vier kwesties in het Hoger Onderwijs Wat zijn de vier belangrijkste kwesties in het hoger onderwijs die minister Ingrid van Engelshoven (Hoger Onderwijs, D66) moet oplossen? En wat doet ze eraan? Deze week behandelde de Tweede Kamer de begroting voor het onderwijs. [...] 2 … Continue reading In het nieuws: Vier kwesties in het Hoger Onderwijs

Research summary: Diverging policies on English-medium instruction in the Netherlands and Flanders

Van Splunder, F. (2015). A tale of two countries: Diverging policies on English-medium instruction in the Netherlands and Flanders. In Wilkinson, R. & Walsh, M. L. (eds), Integrating Content and Language in Higher Education: From Theory to Practice, pp. 89–98. Peter Lang. Aim: To investigate language management in the Netherlands and Flanders at the political, … Continue reading Research summary: Diverging policies on English-medium instruction in the Netherlands and Flanders